Выборы
в Мексике

1-ого июля состоятся выборы в Мексике, на которых будет избран президент, 500 депутатов Конгресса и 128 членов Сената.

Почему это так важно
и что Вы должны знать?

Торговые войны
и экспорт нефти

Давление со стороны
Америки из-за вопроса
мигрантов

Реформы
и митинги

Все это даст толчок для крупных движений
как на фондовом рынке, так и на рынке валют и сырья.

Депозит

Узнайте как заработать на данном событии у своего аналитика и отработайте все движения, как до выборов, так и после! При этом, предварительно застраховав свой депозит.

Elections
in Mexico

On July 1, general elections are scheduled to be held in Mexico, where the President, 500 members of the Chamber of Deputies and 128 of members of the Senate will be elected.

Why is it so important
and what do you need to know?

Trade wars
and oil exports.

Pressure from
the US on the issue
of migrants.

Reforms
and rallies.

All of this will give impetus to strong movements
both in the stock market, and in the market of currencies and raw materials.

Deposit

Contact your analyst to learn how to earn based on this event and benefit from all the movements, both before the elections, and after them! In this case, preliminary deposit insurance deposit insurance will be a good idea.

Wybory
w Meksyku

1 lipca odbędą się wybory w Meksyku, w których wybierze się Prezydenta, 500 członków Kongresu i 128 jego członków Senatu.

Dlaczego jest to tak ważne
i co musisz wiedzieć?

Wojny handlowe
i eksport ropy

Presja ze strony
Ameryki w kwestii
migrantów

Reformy
i liczne spotkania

Wszystko to będzie impulsem do silnych ruchów zarówno na rynku akcji,
jak i na rynku walut i surowców.

Depozyt

Skontaktuj się ze swoim analitykiem, aby dowiedzieć się, jak zarobić na podstawie tego wydarzenia i skorzystać ze wszystkich ruchów, zarówno przed wyborami, jak i po nich! W takim przypadku dobrym pomysłem będzie wstępne ubezpieczenie depozytu.